Erasmus na Siberia

Estamos cincuenta ou cen anos atrás dos países avanzados. Temos que compensar esa distancia en dez anos. Ou facemos iso ou eles hannos esmagar.

erasmusnasiberia